skip to Main Content

Општи програм стручне праксе

У периоду од 24. априла до 16. маја 2023. године, Општи програм стручне праксе похађало је 10 студената, који су се самотално пријавили преко сајта Националног центра за ИТ компетенције и 3 студента преко пројекта МДУЛС -а, Програм пружања подршке јавне управе високошколским установама у образовном процесу. Сви студенти су били четврта година Факултета организационих наука.

У првој недељи Општег програма стручне праксе, студенти се се упознли са делокругом, надлежностима и пословима, унутрашњом организацијом, прописима који уређују области у делокругу, али и са правима, дужностима и правилима етичког понашања запослених у Канцеларији. Упознавање је спроведено кроз свакодневна предавања.

У другој недељи студенти су похађали акредитоване онлајн обуке Националне академије за јавну управу, које  су укључиле и тестирање.

У трећој недељи студенти су добили задатак осмишљен у форми студије случаја, на тему дигиталне услуге, који је требало да осмисле и презентују пред комисијом.

Сви студенти су успешно завршили обавезе и добили потврде о обављеној стручној пракси.

Back To Top