skip to Main Content

Посета Националној академији за јавну управу

Студенти који су похађали Општи програм стручне праксе у Канцеларији, посетили су 28. априла Националну академију за јавну управу. Циљ ове радне посете био је приближавање функционисања Академије студентима и стицање практичних знања из области информационих технологија. Студенти су имали прилике да се упознају са процесом планирања спровођења програма обука, а као и са дигиталним алатом за реализацију тог процеса – LMS платформом НАЈУ. Рад Академије су представили начелница Одељења за спровођење и евалуацију програма обуке Александра Мајкић и руководилац Групе за вођење евиденција и ИТ подршку Синиша Барјактаревић, а судентима је претходно омогућено похађање обука Националне академије на LMS платформи.

Back To Top