skip to Main Content

Студија случаја (FON Challange)

У оквиру догађаја FONBoarding Национални центар за ИТ компетенције учествовао је у активности Студија случаја (FON Challange). Помоћница директора Биљана Марић, Јасна Ристић и Алекса Ђорђијев саставили су задатак студије случаја са темом, Студентске праксе. Четири студента су имали 24 часа да реше задатак, након чега је организовано презентовање радова пред комисијом састављеном од чланова, поменутих представника  Канцеларије за ИТ и еУправу, представника факултета и Case Study Club – а. За победника је одабрана Тијана Поњарац, студент друге године. За студенте је предвиђена посета Канцеларији за ИТ и еУправу.

Back To Top