skip to Main Content

Александар Милинковић,

специјалиста за клауд

„Multi-Cloud (Architect) Expert је техничка позиција која захтева широк спектар знања у пољу архитектуре, дизајна и развоја информационих система. Ова позиција укључује рад са високо квалификованим инфраструктурним и мрежним архитектама, као и стручњацима за развој сложених софтверских решења. Такође, Cloud Expert помаже кључним актерима да пословне потребе преточе у архитектуру која је сигурна, скалабилна и поуздана.“

Back To Top