skip to Main Content

Алекса Степановић,

специјалиста за мрежну безбедност

„Дипломирао сам на Електротехничком факултету у Београду, одсек Телекомуникације и информационе технологије, смер Радио комуникације. Као мрежни архитекта у Канцеларији за ИТ и еУправу, са инжењерским тимом, већ 2 године радим на унапређењу мрежне инфраструктуре Државног дата центра. Наше активности имају за циљ подизање нивоа расположивости комплетне ИТ мреже и сервиса, уз уважавање и примену референтних индустријских стандарда који важе у домену сигурности. Пројекат који издвајам је редизајн core мрежне инфраструктуре и потпуна реконструкција виртуалне инфраструктуре Државног дата центра.“

Back To Top