skip to Main Content

Михаило Стојковић,

инжењер за клауд

„Након стеченог звања, дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, своју професионалну каријеру сам започео у Канцеларији за ИТ и еУправу као део Cloud тима. Од првог дана, кроз пружање Cloud сервиса државним институцијама и својим суграђанима, имам прилику да радим на најновијим VMware и Microsoft технологијама. Унапређење виртуелне инфраструктуре Државног дата центра, подизање нивоа расположивости инфраструктуре, оптимизација искоришћености ресурса, као и аутоматизација сервиса су само неки од изазовних, али занимљивих задатака са којима се наш тим сусреће свакодневно.“

Back To Top